hydrography


hydrography
hidrografija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mokslas, apimantis vandenynų, jūrų, ežerų, upių ir jų pakrančių matavimus ir jų fizinių ypatybių aprašymus, iš dalies siejant tai su jų naudojimu navigacijos reikmėms. atitikmenys: angl. hydrography pranc. hydrographie

NATO terminų aiškinamasis žodynas. – 3-iasis patais. leid. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija . 2006.

Look at other dictionaries:

  • Hydrography — focuses on the measurement of physical characteristics of waters and marginal land. In the generalized usage , hydrography pertains to measurement and description of any waters. With that usage oceanography and limnology are subsets of… …   Wikipedia

  • Hydrography — Hy*drog ra*phy, n. [Hydro , 1 + graphy: cf. F. hydrographie.] 1. The art of measuring and describing the sea, lakes, rivers, and other waters, with their phenomena. [1913 Webster] 2. That branch of surveying which embraces the determination of… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • hydrography — 1550s, from HYDRO (Cf. hydro ) + GRAPHY (Cf. graphy). Related: Hydrographic …   Etymology dictionary

  • hydrography — ► NOUN ▪ the science of surveying and charting bodies of water. DERIVATIVES hydrographer noun hydrographic adjective …   English terms dictionary

  • hydrography — [hī dräg′rə fē] n. [Fr hydrographie: see HYDRO & GRAPHY] 1. the study, description, and mapping of oceans, lakes, and rivers, esp. with reference to their navigational and commercial uses 2. the oceans, lakes, rivers, etc. of a region, esp. as… …   English World dictionary

  • hydrography — hydrographer, n. hydrographic /huy dreuh graf ik/, hydrographical, adj. hydrographically, adv. /huy drog reuh fee/, n. 1. the science of the measurement, description, and mapping of the surface waters of the earth, with special reference to their …   Universalium

  • hydrography — The science which deals with the measurements and description of the physical features of the oceans, seas, lakes, rivers, and their adjoining coastal areas, with particular reference to their use for navigational purposes …   Military dictionary

  • hydrography — noun see hydrographic …   New Collegiate Dictionary

  • hydrography — 1) the measurement of the physical features of fresh and marine water bodies 2) the description and study of rivers, lakes, seas and other waters …   Dictionary of ichthyology

  • hydrography — noun The scientific measurement and description of the physical features and conditions of navigable waters and the shoreline …   Wiktionary